Loading...

Poslovi U Zdravstvu Nadomak Ruke

Hitan poziv, Hitan odgovor, Poziv u vanrednim situacijama

Sa našom jedinstvenom funkcijom za hitne slučajeve možete pristupiti bazi podataka zdravstvenih radnika koji su označeni da su na raspolaganju za hitne slučajeve u kriznim situacijama. Ova usluga je besplatna, u kriznim situacijama možete pronaći zdravstvene radnike u vašoj blizini i unčikovitije pristupiti u pomoć.

Dostupnost Medicinskih Profesionalaca

Biranjem dugmeta za hitne slučajeve, zdravstveni profesionalci mogu biti dostupni u kriznim situacijama. Zdravstveni profesionalci mogu odlučiti da li će biti dostupni ili ne jednim klikom na dugme za hitne slučajeve.


Izbor Medicinskih Profesionalaca

U aplikaciji klikom na dugme „Emergency Contacts“ imate pristup zdravstvenim profesionalcima gdje možete na jednostavan način korišćenjem mape vidjeti njihovu lokaciju gdje se nalaze.


Kontakti Medicinskih Profesionalaca u ’More’ Sekciji

U sekciji „More“ klikom na dugme „Emergency Contacts“ imete prikaz zdravstvenih profesionalaca koji su dostupni za hitne slučajeve u kriznim situacijama, kao i prikaz lokacije na kojoj se nalaze i njihov kontakt.

Vjerujte nam, nećemo vam slati spam.